Hynek Navrátil

Principál Cirkusu Humberto, díky němuž jméno této legendy neustále září. Pochází z tradiční drezérské rodiny, která v minulosti vlastnila a provozovala cirkus Konrád. Mezi jeho domény patří medvědi, velbloudi a zebry, vycvičil však i řadu jiných zvířat. Své drezérské umění předváděl téměř po celé Evropě.